Mediul înconjurător

La Puelle, adoptăm o abordare responsabilă în ceea ce privește protecția mediului. Parfumurile noastre de rufe nu conțin: metale grele, reziduuri poluante, dioxan, SVHC, parabeni, substanțe PBT/vPvB, microplastice sau nanoplastice.

Parfumul este aplicat direct pe haine în mașina de spălat și nu se varsă în canalizare.

Atunci când se respectă dozajul și manipularea recomandată pentru produsele Puella, acesta este potrivit și pentru stațiile de tratare a apelor reziduale și stațiile de epurare a apelor uzate.

Înapoi la cumpărături